RODO Polityka Prywatności

Twoje Dane Osobowe są z nami bezpieczne RODO

Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie jest nazywane RODO.   Pragniemy poinformować Państwa o zasadach, jakimi się posługujemy podczas przetwarzania Państwa danych osobowych przez darte.pl, którego właścicielem jest przedsiębiorca Leszek Piekut POLVIT.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu prawa, o których też informujemy. Zależy nam na tym, aby mieli Państwo w tym zakresie kompletną wiedzę i czuli się komfortowo, korzystając z naszego sklepu internetowego i stacjonarnego. Z tej przyczyny prosimy o zapoznanie się z informacjami zapisanymi poniżej. Równocześnie chcemy zapewnić, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nigdy nie zwiększamy naszych uprawnień.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodnie z postanowieniami zawartymi poniżej.

  Dziękujemy za zaufanie  

Zespół D’ARTE    

Informacja o ochronie I przetwarzaniu danych osobowych Operatorem Serwisu www.darte.pl jest Leszek Piekut POLVIT, Jagodowo, ul. Letnia 10, 86-031 Osielsko, NIP: 554-007-72-04 (właściciel marki ...D'Arte, zwany dalej D’ARTE). Jako administrator Państwa danych osobowych gromadzi je podczas: - zawierania z Państwem umów, - dobrowolnego wprowadzania danych w formularzu rejestracyjnym sklepu www.darte.pl, które są przenoszone do bazy w systemie ERP, - zapisywania w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"), - podpisania w sklepie stacjonarnym dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w podpisanym formularzu, z którego są one nanoszone do bazy system ERP.  

W jakim celu gromadzimy Państwa dane:

-       zawierania i realizacji łączących nas umów w ramach świadczonych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji, wynajmu mebli,

-      realizacji obowiązków D’ARTE wynikających z zapisów prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

-      uzasadnionego interesu D’ARTE w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia działań marketingowych dla produktów i usług przez D’ARTE oferowanych,

-      przesyłania informacji handlowych po wyrażeniu na to przez Państwa osobnych zgód,

-     ochrony praw D’ARTE wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności.  

D’ARTE przekazuje dane osobowe następującym osobom/podmiotom trzecim:

-        przedsiębiorstwom transportowym celem realizacji usługi transportu towaru na podstawie łączącej nas umowy,

-        instytucjom państwowym celem realizacji obowiązków D’ARTE przewidzianych prawem,

-        podmiotom oraz sądom celem realizacji ochrony praw D’ARTE zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu D’ARTE,

-        bankom celem realizacji płatności,

-        przedsiębiorstwom zajmującym się realizacją płatności on-line. Powyższe podmioty będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych I organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe I przetwarzać je wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

Przekazanie danych osobowych organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim nastąpi tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na D’ARTE prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.  

D’ARTE  zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez D’ARTE i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i D’ARTE.  

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).  

Ponadto, macie Państwo prawo do:

• żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od D’ARTE potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. D’ARTE dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, D’ARTE może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

• sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

• usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a D’ARTE ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe;

• ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, D’ARTE wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów;

• przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez D’ARTE oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi;

• sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na D’ARTE może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z D’ARTE  tel. + 48 566211147 lub pod adresem e-mail salon@darte.pl I sklep@darte.pl

 

Polityka prywatności serwisu www.darte.pl
1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.darte.pl jest Leszek Piekut POLVIT, Jagodowo, ul. Letnia 10, 86-031 Osielsko, NIP: 554-007-72-04 (właściciel marki ...D'Arte)
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www
2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów (firmy transportowe, kurierski), z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: 9. Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel